manage IT on vuonna 2007 perustettu suomalainen pk-yritysten liiketoimintajärjestelmien järkiperäistämiseen ja optimointiin sekä tietohallinnon ja toimintatapojen kehittämiseen erikoistunut tietotekniikan palveluyritys.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti manage IT auttaa asiakkaitaan kehittämään hyvää hallinto- ja valvontatapaa tietohallinnon ja tietoturvallisuuden alueella sekä tarjoamaan liiketoimintasuunnitelman mukaisiin tietojärjestelmiin liittyvää asiantuntemusta ja ratkaisuja.

manage IT on liiketoimintajärjestelmien kehittämis- ja strategiakonsultointiin erikoistunut toimittajariippumaton konsulttiyritys. Emme ole sidoksissa palvelu- tai teknologiaratkaisuihin, vaan etsimme asiakkaamme kannalta parhaan, taloudellisimman ja pitkällä aikajänteellä sopivimman ja mutkattoman ratkaisuyhdistelmän. Puolueeton asiantuntijamme pohjaa päätöksensä ja suosituksensa faktoihin ja pitkäaikaiseen kokemukseensa tietojärjestelmäprojekteista.

manage IT:n keskeisinä palvelutuotteita ovat:

Infrastuktuurin optimointi - tietojärjestelmän kehittämis- ja suunnittelupalvelu
(IT Infrastructure and Business Technology Optimization)
Tietojärjestelmän auditointi- ja kartoituspalvelu
IT-hallinnointi, toimintaprosessien ja palvelujen kehittäminen
Teknologianhankinnan valinta- ja kilpailutuspalvelut
Projektipäällikkö- ja muut projektin hallintaan liittyvät palvelut
Ulkoistettu tietohallinto
Tietojärjestelmän tuki-, hallinta- ja ylläpitopalvelut

Yrityksen kantavia arvoja ovat
Vastuunotto
Jatkuva kehittyminen
Toiminnan pitkäjänteisyys

Toiminnan lähtökohtana ovat toimialan kansainväliset standardit ja mallit, kuten ITn palvelutarjontaa koskevat ISO 2000 ja ITIL, tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä koskeva ISO 27000 sekä tietojärjestelmien, tietotekniikan ja –hallinnon kontrolleja ja arviointia koskeva COBIT-malli.

Toiminnan palvelumuotoina ovat konsultointi, koulutus, arviointyi ja kehittäminen.

Takaamme sinulle, että teemme aina parhaamme sinun puolestasi ja pistämme itsemme likoon!

manage IT

Kauppamiehentie 4, H. 412, FIN-02100 Espoo
+358 40 725 2547

Y-2101430-5, markku.porvari@mit.fi